top of page

anneliesgeraets

transformative coach & mediator

Je bent geen druppel in de oceaan. Je bent de hele oceaan in een druppel.

RUMI

COACHING

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote obstakels in zijn leven. In vele gevallen putten we als vanzelf uit onze innerlijke wijsheid en aangeboren veerkracht om met tegenslagen, blokkades, pijn of verdriet om te gaan. Soms lukt dat echter niet...

 

Op zo'n moment kan het zinvol zijn om de hulp in te roepen van iemand die naar je luistert en die er voor je is.  Als coach wandel ik een stukje mee op je levenspad. Als evenwaardige reisgezellen gaan we zij aan zij op ontdekking en voeren we inspirerende gesprekken over het leven. We graven niet in het verleden maar gaan aan de slag met wat er leeft in het moment en richten de blik op de toekomst. Tijdens onze reis vestig ik je aandacht op een aantal dingen die de moeite waard zijn om te zien. Ik nodig je uit om met een frisse blik en een open geest te kijken in de richting waarnaar ik wijs, zodat je voor jezelf kan zien hoe je je ware natuur weer kan ont-dekken en je weer kan leven vanuit je innerlijke wijsheid, creativiteit, verbondenheid en natuurlijke levenskracht. 

 

Ik vind het een voorrecht om als compagnon de route te mogen bijdragen aan het welbevinden van een ander. Dat doe ik met veel zorg, vanuit mijn innerlijke wijsheid en creativiteit, in verbondenheid en met veel liefde. Wij zijn in wezen niet verschillend en dat wil ik graag met je delen.

Hoe werk ik? 

In de hulpverlening gaat men er vaak van uit dat mensen blijvend beschadigd zijn door wat ze meegemaakt hebben en dat je hard moet werken om geluk, gezondheid en welzijn te realiseren. Aan persoonlijke ontwikkeling komt inspanning en doorzettingsvermogen te pas. Je moet je verhaal herbeleven, technieken leren, gedachten onder controle houden, gedrag wijzigen, mediteren enzovoort. Hoe groter het probleem, hoe langer het traject.

 

Wie met mij op pad gaat, zal snel ontdekken dat ik de zaken anders zie. Dankzij de inzichten van Sydney Banks, weet ik immers dat iedereen van nature goed in zijn vel zit, dat het onze natuur is om te leven vanuit verbondenheid en liefde en dat onze basisinstelling er eentje is van innerlijke rust. Daar komt bij dat wij creatieve denkers zijn. Wij zijn tot grootse dingen in staat en creëren onze werkelijkheid van moment tot moment. Dat is onze superkracht. Daarmee onderscheiden we ons van andere levende wezens. De keerzijde van de medaille is dat wij onszelf kunnen 'wegdenken' van onze authentieke levenskracht. Hoe meer we verstrikt geraken in onze gedachten hoe verder we wegdrijven van wie we écht zijn. Eén ding is echter zeker: wat er ook gebeurt, je bent niet beschadigd. Er is niks kapot en er moet niks hersteld worden. Onze aangeboren creativiteit, innerlijke rust en welbevinden zijn altijd aanwezig, verstopt onder onze gedachten. Achter de wolken schijnt de zon. Altijd. 

Deze wetenschap heeft mijn leven getransformeerd. Hoe eenvoudig dit op het eerste zicht ook lijkt, er zijn geen woorden om de enorme draagwijdte ervan in enkele regels samen te vatten. Het is mijn missie om jou zelf aan de lijve te laten ervaren hoe dit inzicht je leven blijvend kan veranderen.

We hebben de mooiste job ter wereld. We ontmoeten mensen in verschillende stadia van hun slaap. En dan mogen we hen op de schouder tikken en bij hen zijn wanneer ze wakker worden in alle grootsheid van het leven.

SYDNEY BANKS

ZET DE EERSTE STAP!

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek waarin ik luister naar je verwachtingen en we exploreren of we samen op pad kunnen gaan.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

De meest directe weg om liefde en wijsheid in je leven te hebben is een inzicht in je wezenlijke natuur als mens.

DICKEN BETTINGER & NATASHA SWERDLOFF

Wat je ook dwars zit, een diep inzicht kan je hele leven transformeren. Het effect ervan wordt zichtbaar in alle aspecten van je leven. Hieronder vind je een opsomming van dingen waar andere cliënten in vast liepen en waar ieder van hen, vanuit innerlijke veerkracht, op geheel eigen wijze een uitweg in vond. Daarmee wil ik je inspireren en aanmoedigen. We zijn allemaal eigen-wijs. De moeilijkste stap is de eerste. De rest volgt vanzelf!

bottom of page