top of page

anneliesgeraets

transformative coach & mediator

Voorbij  de gedachten over goed doen en fout doen is er een veld. Ik ontmoet je daar.

RUMI

BEMIDDELING

Een constructief gesprek voeren in conflictueuze situaties is niet vanzelfsprekend: opkomen voor je eigen belangen zonder jezelf te verliezen in emoties en met respect voor je gesprekspartner kan een hele opgave zijn.

 

Als erkend bemiddelaar breng ik de dialoog tussen jullie op gang, waarbij ieder de ruimte krijgt om zijn behoeften, zorgen, wensen en verlangens toe te lichten. Ik zorg ervoor dat jullie op gelijke voet met elkaar kunnen onderhandelen. Dat houdt in dat er plaats is voor ieders waarheid en emoties, en dat jullie op een respectvolle manier luisteren naar wat de ander vertelt. Waar nodig zal ik jullie op deskundige wijze informeren, zonder evenwel mee te gaan in de inhoud van jullie probleem.

 

Oplossingen die op deze manier tot stand komen, zijn vaak bijzonder efficiënt en bieden een groot draagvlak voor de overeenkomst die uiteindelijk uit de bus komt. Omdat jullie deze overeenkomst samen onderhandeld hebben, en ze daardoor perfect op maat is gesneden, wordt ze in de meeste gevallen ook erg goed nageleefd.

Wat is bemiddeling? 

Bemiddeling is een eenvoudige en vaak efficiënte manier om zelf conflicten op te lossen met behulp van een bemiddelaar. Ze gebeurt op vrijwillige basis en je kan er dus niet toe gedwongen worden. Als bemiddelaar neem ik de rol op van een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen jullie (terug) op gang brengt. Alles wat er tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden buiten de context van de bemiddeling, ook als het later tot een rechtszaak zou komen. We creëren daardoor een veilige setting waarin werkelijk alles eerlijk en open op tafel gelegd kan worden.

 

Tijdens een eerste ontmoeting verken ik ieders verwachtingen en beantwoord ik alle vragen die er zijn. We bespreken hoe bemiddeling in zijn werk gaat en wat het voor jullie kan betekenen. Dit gesprek is niet bindend : na deze eerste 'verkenningsronde' beslissen jullie samen of jullie met de bemiddeling willen doorgaan of niet.

 

Tijdens de daaropvolgende gesprekken is het de bedoeling om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Ik stel me daarbij meerzijdig partijdig op, wat betekent dat ik zonder voorkennis of vooroordeel beurtelings en met een even grote betrokkenheid luister naar ieders behoeften, verlangens en bezorgdheden en daarbij zorgvuldig jullie individuele belangen bewaak. Indien nodig zal ik jullie op deskundige manier informeren, maar de definitieve inhoud van de overeenkomst bepalen jullie zelf. Oplossingen die jullie samen bedenken zijn immers veel krachtiger dan beslissingen die opgelegd worden door derden en bieden een groter draagvlak voor de overeenkomst die er uiteindelijk uit de bus komt.

 

Bemiddelingsakkoorden kunnen ter homologatie aan de rechter voorgelegd worden en daardoor de waarde van een vonnis krijgen. 

BEMIDDELINGSAANBOD

Hieronder kan je kennis maken met de verschillende toepassingen van bemiddeling in de familiale context. Wil je een afspraak maken of heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Kinderen als middelpunt van scheidingsbemiddeling en ouderschapsbemiddeling.

Ouders die zich bij mij aanmelden voor scheidings- of ouderschapsbemiddeling doen dat doorgaans omdat ze weten dat kinderen bij mij centraal staan. In de eerste plaats zal ik er alles aan doen om ouders zo goed en zo volledig mogelijk te informeren over hoe kinderen een scheiding kunnen beleven, zodat ze in de loop van het scheidingsproces en erna de best mogelijke ouders kunnen zijn. In tweede instantie kan ik, wanneer gewenst, zelf in gesprek gaan met jullie kind. 

 

Voor ouders is het goed om te weten dat de wereld van een kind dat een scheiding meemaakt grondig door elkaar wordt geschud: de basisveiligheid valt weg en vragen en onzekerheden steken de kop op. Het is echter heel goed mogelijk dat je kind de onzekerheid en de emoties die ermee gepaard gaan wegsteekt 'omdat mama en papa al genoeg zorgen hebben'. Ik bied kinderen een veilig kader aan waarin ze hun hart kunnen luchten. In een sfeer van vertrouwen en rekening houdend met hun leeftijd, gaan we aan de slag met creatieve werkvormen terwijl we het hebben over hun zorgen, vragen, angsten en gevoelens zonder dat ze daarbij in loyaliteitsconflicten komen. Ik zorg ervoor dat ze het scheidingsproces beter begrijpen en vertel hen wat ze kunnen verwachten. Zo krijgen ze een beeld van wat normaal is (ja, je mag verdrietig zijn) en wat niet normaal is (nee, je hoeft niet te kiezen tussen mama en papa).

 

De vertrouwelijkheid van de gevoerde gesprekken met kinderen wordt steeds gerespecteerd, hoewel sommige situaties in overleg met het kind met ouders besproken kunnen worden.

Tussen wat gezegd en niet bedoeld wordt en wat bedoeld en niet gezegd wordt, gaat de meeste liefde verloren.

KHALIL GIBRAN

Om strijdende partijen met elkaar te verzoenen, moet je het lijden aan beide kanten kunnen zien.

THICH NHAT HANH

RELATIEBEMIDDELING

SCHEIDINGSBEMIDDELING

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

GEZINSBEMIDDELING

GERECHTELIJKE BEMIDDELING

bottom of page