top of page

anneliesgeraets

transformative coach & mediator

  • Er zijn spanningen tussen jou en je broers/zussen naar aanleiding van vroegere gebeurtenissen, zorgen voor ouders...

  • Er zijn spanningen tussen jou en je kind(eren) en je wenst hierover in dialoog te gaan...

  • Er zijn spanningen tussen je kinderen en je wil één en ander uitklaren (voor je je testament opmaakt)...

  • Je hebt je testament opgemaakt en je wil één en ander verduidelijken om problemen na je overlijden te vermijden...

In al deze gevallen is het aangewezen om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens dit soort gesprekken kunnen de emoties echter hoog oplopen. Het kan daarom aangewezen zijn om een beroep te doen op een bemiddelaar, die jullie ondersteunt en ervoor zorgt dat de gesprekken op doeltreffende en respectvolle manier plaatsvinden en die erover waakt dat iedereen de kans krijgt om zijn behoeften en bezorgdheden naar voren te brengen.

 

Het durven aangaan van deze kwesties vraagt grote moed, doch als deze gesprekken goed verlopen kunnen ze een doorbraak betekenen in pijnlijke, vastgeroeste situaties en een nieuwe start vormen voor de betrokkenen, waarbij ruzie en ongenoegen plaats kunnen maken voor begrip en respect.

gezinsbemiddeling

bottom of page