top of page

anneliesgeraets

transformative coach & mediator

Als jullie er samen uit zijn dat jullie relatie geen toekomst meer heeft, en jullie staan voor de ingewikkelde opdracht om samen duidelijke afspraken te maken rond jullie (echt)scheiding, kan scheidingsbemiddeling een grote sprong voorwaarts betekenen. Wie gehuwd is en wil scheiden op grond van onderlinge toestemming moet een akkoord moeten bereiken over de verdeling van de goederen en over een eventuele uitkering van de ene echtgenoot aan de andere. Als er kinderen zijn, moeten jullie ook bepalen hoe jullie het ouderlijk gezag zullen uitoefenen, hoe het verblijf van de kinderen en het recht op persoonlijk contact georganiseerd zal worden en welk de bijdrage zal zijn van elk van de ouders in het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen. Voor wie niet gehuwd is bestaat deze verplichting niet, maar dat neemt niet weg dat het een goed idee kan zijn om gepaste afspraken te maken in verband met de scheiding, zeker als er kinderen zijn.

 

Tijdens de bemiddeling help ik jullie om op doeltreffende wijze en met respect voor ieders waarheid en emoties met elkaar in dialoog te gaan over al deze aspecten, zodat jullie samen de best mogelijke oplossingen kunnen bedenken voor jullie situatie. Jullie krijgen van mij ook alle gewenste informatie en steun die jullie kan helpen om jullie scheiding tot een goed einde te brengen. Indien gewenst kunnen de kinderen ook betrokken worden bij het bemiddelingsproces.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de overeenkomst die op deze manier tot stand komt, de best mogelijke is omdat jullie ze zelf precies op maat maken. Dat zorgt ervoor dat ze een prima basis vormt om het leven na de scheiding in goede banen te leiden. Het feit dat jullie samen in bemiddeling zijn gegaan, leidt ook tot een beter wederzijds begrip en respect, wat zeker bijdraagt tot een goede verstandhouding als de scheiding een feit is.

scheidingsbemiddeling

bottom of page