top of page

anneliesgeraets

transformative coach & mediator

Je relatie loopt niet meer zoals je wil ...

Er zijn ergernissen, maar gesprekken hierover komen moeilijk op gang ...

Er zijn al wel signalen uitgezonden, maar ze werden niet goed ontvangen ...

Een nieuwe impuls zou welkom zijn ...

 

Een van de moeilijkste dingen waarmee we geconfronteerd worden binnen een relatie is op een juiste en doeltreffende manier communiceren over wat ons bezig houdt en tegelijkertijd open te staan voor de mening en de gevoelens van onze partner.

 

Als je er samen niet meer uit komt, kan bemiddeling een uitkomst bieden. In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken heeft relatiebemiddeling helemaal niets te maken met therapie. In een relatiebemiddeling blijft mijn rol als bemiddelaar beperkt tot die van een onbevooroordeelde en neutrale derde, die jullie helpt om de dialoog (terug) op gang te brengen zonder mee te gaan in de inhoud. Ik stimuleer jullie om samen een duidelijk beeld te schetsen van hoe jullie relatie precies in elkaar zit en wat jullie verwachtingen en behoeften zijn die ingevuld moeten worden om met elkaar verder te kunnen. Daar waar nodig geef ik op deskundige wijze het juiste duwtje in de rug.

 

Door de bemiddeling wordt duidelijk waar jullie staan met jullie relatie en hoe het verder moet. Het voordeel van deze manier van werken is dat jullie het proces volledig zelf in handen hebben. Zo krijgen jullie heel zuivere en waardevolle inzichten om mee te werken.

 

Mocht uit deze gespreksrondes blijken dat er geen toekomst meer is voor jullie relatie, dan kunnen jullie overgaan tot een scheidingsbemiddeling.

relatiebemiddeling

bottom of page